FAQ 

Algemeen

Général

1. Waarom kiezen voor een ruimtebesparend bed?

Pourquoi choisir un lit « gain de place » ? 

Ruimtebesparende bedden laten u toe om de ruimte die u vrijmaakt voor andere doeleinden te benutten van zodra u uw bed opklapt.

Les lits « gain de place » vous permettent d’utiliser à d’autres fins l’espace que vous libérez dès que vous rabattez votre lit.

2. Waarom kiezen voor Boone?

Pourquoi choisir Boone ?

Boone heeft meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van opklapbedden.

Boone beschikt over het ruimste gamma aan ruimtebesparende oplossingen, in ieders stijl en voor ieders budget.

In heel wat landen kunt u erkende Boone-verdelers vinden die u graag begeleiden bij uw zoektocht naar 'uw ideale ruimtebesparende bed'.

De bedden van Boone bieden een optimaal slaapcomfort.  Op veel van onze ruimtebesparende bedden kunt u standaard-matrassen plaatsen van maar liefst 22cm dik.

Op uw Boone-bed kunt u tevens uw beddengoed laten liggen wanneer u het bed opklapt.  U dient uw bed dus niet op te maken wanneer u het bed uitklapt.

Boone hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en de tevredenheid van zijn klanten.

Boone possède plus de 30 ans d’expérience dans le développement et la production de lits rabattables.

Boone dispose de la gamme la plus large de solutions aux problèmes de place, dans tous les styles et pour tous les budgets.

Vous trouverez des distributeurs agréés dans de nombreux pays. Ils se feront un plaisir de vous accompagner dans votre recherche du « lit idéal pour réaliser un gain de place ».

Les lits Boone offrent un confort de sommeil optimal. Vous pouvez placer des matelas standard de 22 cm d’épaisseur sur la plupart de nos lits rabattables.

Vous pouvez également laisser votre linge de lit en place quand vous rabattez le lit. Vous ne devez donc pas faire votre lit à chaque fois que vous ouvrez le lit.

Boone accorde une grande importance à la qualité de ses produits et à la satisfaction de ses clients.

3. Hoeveel jaar garantie heb ik op een Boone opklapbed?

Quelle est la durée de la garantie sur un lit rabattable Boone ?

Boone geeft 5 jaar garantie op zijn opklapsystemen.

Op het meubel zelf is er een garantie van 2 jaar op fabricatiefouten.

Boone accorde 5 ans de garantie sur ses systèmes rabattables.

Sur le meuble lui-même, la marque octroie une garantie de 2 ans sur les erreurs de fabrication.

Ils ne sont pas encore disponibles pour l’instant.

Nous développons en ce moment des lits rabattables électriques. Une simple pression sur un bouton vous permettra d’ouvrir et de ferme votre lit.

Nous tenons néanmoins à souligner qu’un grand nombre de nos lits sont équipés de « vérins mécaniques réglables ». Cette capacité de réglage vous permet de paramétrer la résistance du système de rabattage. Vous pouvez ainsi ouvrir ou fermer votre lit avec un minimum d’efforts.

4. Bestaan er elektrische opklapbedden?

Existe-t-il des lits rabattables électriques ?

Momenteel zijn deze nog niet beschikbaar.

We zijn op dit moment wel elektrische opklapbedden aan het ontwikkelen.  Met een druk op een knop kunt u dan uw bed openen en sluiten.

Wij wensen wel te benadrukken dat heel wat van onze bedden uitgerust zijn met 'regelbare mechanische veren'.  Deze regelbaarheid stelt u in staat om het opklapsysteem zo licht of zo sterk af te regelen zoals u zelf wenst.  Hierdoor kunt u uw bed met een minimale inspanning open- of dichtklapppen. 

5. Kan enkel het systeem van het opklapbed gekocht worden om in een eigen kast in te bouwen?

Peut-on acheter uniquement le système de lit rabattable pour l’intégrer dans une armoire personnelle ?

Uit veiligheidsoverwegingen verkopen wij onze systemen niet afzonderlijk gezien deze product per product berekend en afgesteld worden op basis van de krachten van gewicht van het front, lattenbodem, matrassen, enz die hierop zullen inwerken.

Voor inbouw van één van onze bedden IN een andere kast wordt echter vaak gebruik gemaakt van het Cubed.

Dit is dan als het ware een opklapbed van ons IN een kast die door jullie gemaakt en geplaatst wordt.

Een andere mogelijkheid is dat een volledige bedkast uit ons gamma aangekocht wordt en enkel bepaalde panelen gewijzigd worden door panelen naar keuze, maar wel door panelen met hetzelfde gewicht, afmetingen en sterkte.

Pour des raisons de sécurité, nous ne vendons pas nos systèmes séparément, vu qu’ils sont calculés et réglés produit par produit, sur la base des forces de poids de la partie avant, du sommier à lattes, des matelas, etc. qui entreront en ligne de compte.

Cependant, le Cubed est souvent utilisé pour intégrer l’un de nos lits DANS une autre armoire,

Il faut alors intégrer l’un de nos lits rabattables DANS une armoire qui est fabriquée et placée par vos soins.

Une autre possibilité consiste à acheter une armoire-lit complète de notre gamme et à modifier uniquement quelques panneaux par des panneaux de votre choix, mais qui ont le même poids, les mêmes dimensions et la même résistance.

6. Produceert Boone ook sofa-bedden ?

Boone produit-il aussi des canapés-lits ? 

Boone produceert op dit moment geen sofa-bedden.

Deze passen immers niet in onze filosofie.

 

1) Onze bedden dienen volwaardige bedden te zijn.

Op een Boone-bed kunt u standaard matrassen plaatsen die in veel gevallen tot maar liefst 22cm dik mogen zijn. Boone biedt tevens tal van ergonomische lattenbodems aan voor een optimaal slaapcomfort.

Op een Sofa-bed ben u sterk beperkt in keuzes van matrassen en tevens is de dikte van de matras vaak beperkt tot slechts 14cm.  Een sofa-bed biedt volgens onze inzichten dus geen optimaal slaapcomfort.

 

2) Uw bed is reeds opgemaakt wanneer u het bed uitklapt.

Een Boone-bed biedt u de mogelijkheid om uw bed samen met het beddengoed op te klappen.  Van zodra u het bed uitklapt dient u uw bed dus niet langer op te maken.

Een sofa-bed biedt u niet de mogelijkheid om uw beddengoed op het bed te laten liggen.  Hierdoor dient u dus steeds opnieuw uw bed op te maken

Boone ne fabrique pas en ce moment de canapés-lits.

En effet, ils ne cadrent pas dans notre philosophie.

1) Nos lits doivent être des lits à part entière.

Sur un lit Boone, vous pouvez placer des matelas standard qui, dans la plupart des cas, peuvent avoir jusqu’à 22 cm d’épaisseur. Boone propose également de nombreux sommiers à lattes pour un confort de sommeil optimal.

Sur un canapé-lit, vous êtes fortement limité dans le choix des matelas et leur épaisseur est souvent limitée à 14 cm. Selon nos critères, un canapé-lit n’offre donc pas un confort de sommeil optimal.

2) Votre lit est déjà fait quand vous dépliez le lit.

Un lit Boone vous permet de rabattre votre lit en laissant le linge de lit en place. Dès que vous dépliez le lit, vous pouvez donc l’utiliser sans aucune autre préparation.

Un canapé-lit ne vous permet pas de laisser votre linge de lit en place. Vous devez donc à chaque fois refaire votre lit.

8 Hoe vind ik een erkende Boone-verdeler in mijn regio?

Comment trouver un distributeur Boone agréé dans ma région ? 


U kunt een aanvraag doen op verkoop@boone.be 

Vous pouvez envoyer un mail à verkoop@boone.be 

Opklapbed / Lits rabattable

8. Mijn opklapbed begint na verloop van tijd zwaarder te wegen, kan ik dit bijregelen?

Avec le temps, mon lit rabattable commence à peser plus lourd, puis-je effectuer des réajustements ? 

Indien u over een opklapbed met een mechanisch, regelbaar veersysteem beschikt kunt u dit inderdaad bijregelen:

 • U dient hiervoor met 2 personen te zijn.
  U dient het bed half te sluiten.
  U neemt een dopsleutel maat 24
  U draait de bout van het opklapsysteem 1 volledige ronde in wijzerrechting.
  Vervolgens gaat u naar de andere zijde van het bed en draait tevens de bout van het andere opklapsysteem 1 volledige ronde aan.
  Vervolgens herhaalt u dit tot het bed bij het op-en neer neerklappen opnieuw comfortabel aanvoelt.
  Indien u echter te veel kracht moet geven, draait u enkel verder aan de andere pomp.
  Tip 1: U dient beide opklapsystemen (aan beide zijden van uw bed) even veel aan te spannen.
  Tip 2: Wij raden aan om voor het aanspannen van uw Boone-bed een erkende verdeler te contacteren. Zij kunnen erop nazien dat het aanspannen van uw bed correct gebeurt zodat u uw opklapsysteem niet stuk trekt.

 

 

Indien u over een opklapbed met een mechanische, niet regelbaar veersysteem of gasveersysteem beschikt kan dit spijtig genoeg niet bijgeregeld worden:

 • Enige mogelijkheid bestaat er dan in om deze te vervangen of indien er nog ruimte beschikbaar is, een extra gasveer of mechanische veer te plaatsen.

 • * dit dient te gebeuren door uw gespecialiseerde Boone verdeler

Si vous disposez d’un lit rabattable équipé d’un système à vérins mécaniques réglables, vous pouvez en effet procéder à des ajustements :

Deux personnes sont à cet effet nécessaires.
Fermez le lit à moitié. 
Munissez-vous d’une clé à douille de taille 24.
Faites faire un tour complet au boulon du système rabattable dans le sens des aiguilles d’une montre.
Passez ensuite de l’autre côté du lit et faites également tourner le boulon de l’autre système rabattable d’un tour complet.
Répétez cette opération jusqu’à ce que vous puissiez à nouveau ouvrir et rabattre le lit de manière confortable.

Cependant, si vous donnez trop de force, vous continuez seulement à faire tourner l’autre pompe.
Conseil 1 : Vous devez appliquer une tension identique sur les deux systèmes rabattables (des deux côtés de votre lit).
Conseil 2 : Nous vous conseillons de contacter un distributeur Boone agréé pour ajuster la tension de votre lit Boone. Ils peuvent s’assurer que le réglage de la tension s’effectue correctement, afin de ne pas endommager votre système

 

 

Si vous disposez d’un lit rabattable équipé d’un système de vérins mécaniques non réglables ou d’un système avec vérins à gaz, ces ajustements sont malheureusement impossibles :

La seule possibilité consiste à les remplacer ou, s’il y a encore de l’espace disponible, à placer un vérin à gaz ou un vérin mécanique supplémentaire.

* cela doit être effectué par votre distributeur Boone spécialisé

9. Welke opklapsystemen bestaan er?

Quels sont les systèmes rabattables proposés par Boone ?

We kunnen deze onderverdelen in 3 types:

 • 1. Mechanisch, regelbaar veersysteem

 • 2. Mechanisch, niet-regelbaar veersysteem

 • 3. Gasveersysteem

Nous pouvons les diviser en 3 types :

 • 1. Système de vérins mécaniques réglables

 • 2. Système de vérins mécaniques non réglables

 • 3. Système de vérins à gaz

10. Wat is een regelbaar, mechanisch opklapsysteem?

En quoi consiste un système rabattable à vérins mécaniques réglables ?

Regelbare mechanische opklapsystemen kunt u perfect afregelen in functie van het gewicht van de matras die u op uw opklapbed plaatst.

Hierdoor kunt u de inspanning die u moet doen bij het op-en neerklappen in alle omstandigheden en naar eigen wens afregelen.

Deze opklapsystemen vindt u terug in heel wat van onze ruimtebesparende systemen:

 • *Conventa

 • *Conventa Extra Comfort

 • *Studio

 • *Flat

 • *Loft

Les systèmes rabattables à vérins mécaniques réglables peuvent être réglés parfaitement en fonction du poids du matelas que vous placez sur le lit rabattable.

Vous pouvez ainsi régler, en toutes circonstance et à votre gré, les efforts que vous devez fournir pour ouvrir et rabattre le lit.

Ces systèmes rabattables se retrouvent dans un grand nombre de nos systèmes de gain de place :

 

 • *Conventa

 • *Conventa Extra Comfort

 • *Studio

 • *Flat

 • *Loft

11. Wat is een niet-regelbaar, mechanisch opklapsysteem?

En quoi consiste un système rabattable à vérins mécaniques non réglables ?

Dit is een opklapsysteem dat uit mechanische veren bestaat en niet-bijregelbaar is.

U kunt het opkapsysteem dus niet meer-of minder- aanspannen indien u het wat te zwaar of te licht vindt.

Il s’agit d’un système rabattable qui est composé de vérins mécaniques et ne peut pas être réglé.

Vous ne pouvez donc pas augmenter ou diminuer la tension du système rabattable si vous la trouvez trop forte ou trop faible.

12. Wat is een gasveer opklapsysteem?

En quoi consiste un système rabattable de vérins à gaz ? 

Gasveren bestaan er in alle maten en krachten.

Voordeel is dat deze systemen goedkoper zijn in de aanschaf dan regelbare mechanische opklapsystemen.

Nadeel aan een gasveeropklapsysteem is dat u deze niet perfect kunt afregelen in functie van het gewicht van uw matras.

Deze gasveer opklapsystemen vindt u terug in onderstaande ruimtebesparende systemen:

 • * Selecta

 • * Officio

Les vérins à gaz existent dans toutes les tailles et toutes les résistances.

Ces systèmes présentent l’avantage d’être plus économiques que les systèmes rabattables à vérins mécaniques réglables.

L’inconvénient d’un système de vérins à gaz est qu’ils ne peuvent pas être réglés en fonction du poids de votre matelas.

Ces systèmes rabattables équipés de vérins à gaz se retrouvent dans les systèmes de gain de place suivants :

 • * Selecta

 • * Officio

13. Wat zijn matrasriemen en worden deze bijgeleverd?

En quoi consistent les sangles pour matelas et sont-elles fournies ? 

Matrasriemen worden bij ieder Boone-bed bijgeleverd.

Deze dient u dicht te klipsen overheen uw matras en beddengoed vooraleer u het bed zult opklappen.

Deze riemen bevestigen uw matras en beddengoed stevig aan uw bed waardoor u uw bed na het openklappen niet meer dient op te maken !

Les sangles pour matelas sont fournies avec chaque lit Boone.

Vous devez les clipser par-dessus votre matelas et votre linge de lit avant de rabattre le lit.

Ces sangles fixent solidement votre matelas et votre linge de lit au lit. Une fois votre lit ouvert, celui-ci est donc prêt à l’emploi.

14. Ik vind de handvaten van een bepaald gamma niet zo mooi, kan ik eigen handvaten plaatsen?

Je ne trouve pas les poignées d’une gamme spécifique spécialement esthétiques, puis-je placer les poignées de mon choix ? 

U kunt bij uw verdeler aangeven dat u uw opklapbed of kasten zonder handvaten wenst aan te kopen.

Boone ziet er dan op na dat het bed en de kasten zonder boorgaten voor de handvaten geleverd worden.

Op die manier bent u vrij de handvaten van uw eigen keuze te plaatsen.

Vous pouvez signaler à votre distributeur que vous souhaitez acheter votre lit rabattable ou vos armoires sans poignées.

Boone veille alors à ce que le lit et les armoires soient livrés sans perforations pour les poignées.

De cette manière, vous êtes libre de placer les poignées de votre choix.

15. Wat is de uitklapdiepte van een opklapbed?

Quelle est la profondeur d’encastrement d’un lit rabattable ?

De uitklapdiepte van een opklapbed is de afstand gemeten van de muur tot aan het uiteinde van het bed wanneer het bed uitgeklapt is.

Deze afstand verschilt van bed tot bed.

Het is dus belangrijk om vooraleer u tot uw aankoop overgaat de beschikbare ruimte na te meten waar uw opklapbed zal geplaatst worden.

La profondeur d’encastrement d’un lit rabattable est la distance mesurée du mur jusqu’à l’extrémité du lit quand il est déplié.

Cette distance diffère d’un lit à l’autre.

Il est donc important, avant de procéder à votre achat, de mesurer l’espace disponible à l’endroit où vous envisagez de placer votre lit rabattable.

16. Wat is de maximale matrasdikte die ik in mijn opklapbed kan plaatsen?

Quelle est l’épaisseur de matelas maximale que je peux placer dans mon lit rabattable ? 

De maximale matrasdikte zal afhankelijk zijn van het model van opklapbed dat u zal kiezen.

Deze zal variëren van 11 cm tot 22 cm.

U kunt deze terugvinden op deze site alsook in onze technische catalogus.

Elle variera de 11 cm à 22 cm.

Vous pouvez retrouver ces informations sur ce site ainsi que dans notre catalogue technique.

17. Wat zijn de verschillende ruimtebesparende systemen?

Quels sont les différents systèmes de gain de place ?

Er bestaan verschillende ruimtebesparende systemen.

Elk van deze heeft zijn eigenschappen en afmetingen.

Voor verschillende designstijlen/ collecties kunnen dezelfde ruimtebesparende systemen gebruikt worden.

Zo vindt u een ruimtebesparend systeem Conventa terug in zowel de collecties Base, Nice, Tokyo en Smart.

Hierbij een overzicht van de ruimtebesparende systemen binnen boone.

 • Selecta

 • Conventa

 • Conventa Extra Comfort

 • Twins

 • Vecchio

 • Studio

 • Flat

 • Officio

 • Cocoon

 • Loft Cubed

Il existe différents systèmes de gain de place.

Chacun d’entre eux a ses propres caractéristiques et dimensions.

Les mêmes systèmes de gain de place peuvent être utilisés pour plusieurs styles de design/collections.

Vous retrouvez ainsi un système de gain de place Conventa dans les collections Base, Nice, Tokyo et Smart.

Voici un aperçu des systèmes de gain de place proposés par Boone.

 • Selecta

 • Conventa

 • Conventa Extra Comfort

 • Twins

 • Vecchio

 • Studio

 • Flat

 • Officio

 • Cocoon

 • Loft Cubed

Slaapcomfort/ Confort de sommeil

18. Is een Boone opklapbed voor dagelijks gebruik of dient dit enkel voor occasioneel gebruik?

Un lit rabattable Boone convient-il à un usage quotidien ou est-il destiné uniquement à un usage occasionnel ?

Een Boone opklapbed kan perfect gebruikt worden voor dagelijks gebruik.

Bij de ontwikkeling van onze producten schenken wij heel wat aandacht aan een optimaal slaapcomfort.

Heel wat van onze modellen zijn immers uitgerust met comfortabele bodems zoals een ergonomische lattenbodem of aan Auping Spiraalbodem.

Daarenboven zijn er steeds meer modellen waar u comfortabele matrassen kunt op plaatsen tot maar liefst 22cm dik.

Un lit rabattable Boone peut parfaitement être utilisé au quotidien.

Lors du développement de nos produits, nous accordons une grande importance au confort de sommeil optimal.

Un grand nombre de nos modèles sont en effet équipés de sommiers confortables, comme un sommier à lattes ergonomique ou un sommier à spirales Auping.

De plus, un nombre croissant de modèles vous permettent d’utiliser des matelas confortables pouvant aller jusqu’à 22 cm d’épaisseur.

19. Kan ik mijn eigen matras op een Boone opklapbed plaatsen?

Puis-je placer mon propre matelas sur un lit rabattable Boone ?

Op de meeste van onze bedden passen standaard matrassen.

Dat wil zeggen dat u matrassen met standaard-afmetingen van 90x200cm, 140x200cm, 160x200cm en 180x200 kunt plaatsen.

U dient enkel rekening te houden met de maximale matrasdikte die op uw opklapbed kan geplaatst worden.

Dit zijn de uitzonderingen van ruimtebesparende systemen binnen ons gamma waarop geen standaard matrassen kunnen geplaatst worden:​

 • * Twins 80x190

Les matelas standard peuvent être placés sur la majorité de nos lits.

Cela signifie que vous pouvez passer des matelas avec des dimensions standard de 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm et 180x200 cm.

Vous devez simplement tenir compte de l’épaisseur de matelas maximale qui peut être placée sur votre lit rabattable.

Voici les exceptions de systèmes de gain de place au sein de notre gamme sur lesquels il est impossible de placer des matelas standard :​

 • * Twins 80x190

20. Kan ik 2 aparte matrassen op mijn opklapbed aanbrengen?

Puis-je poser 2 matelas séparés sur mon lit rabattable ?

Jawel , u kunt zonder problemen 2 verschillende types matrassen aanbrengen op een Boone opklapbed.

Voor een bed van 160x200cm kunt u bijvoorbeeld 2 matrassen van 80x200cm aanbrengen.

U zult er enkel op moeten letten dat u de bijgeleverde matrasriemen goed aanspant vooraleer u het bed opklapt.

Oui, vous pouvez sans problème poser 2 types de matelas différents sur un lit rabattable Boone.

Pour un lit de 160x200 cm, vous pouvez par exemple poser 2 matelas de 80x200 cm.

Vous devrez uniquement veiller à tendre correctement les sangles pour matelas fournies avant de rabattre le lit.

21. Kan ik mijn eigen bed of boxspring in een Boone-brugslaapkamer plaatsen?

Puis-je placer mon propre lit ou boxspring dans une chambre pont Boone ?

Jawel, u kunt zonder problemen uw eigen bed in een bovenbouw/brugslaapkamer van Boone plaatsen.

U zult enkel moet nazien dat de breedte van uw bed binnen de afmeting van de brug past.

Meer informatie en afmetingen kunt u vincen bij volgende producten :

 • * BASE Vecchio

 • * DUNA Vecchio

 • * SMART Cocoon

Oui, vous pouvez sans problème placer votre propre lit dans une chambre à superstructure/chambre pont de Boone.

Vous devrez uniquement veiller à ce que la largeur de votre lit coïncide avec la dimension du pont.

Vous trouverez davantage d’informations et de dimensions pour les produits suivants :

 • * BASE Vecchio

 • * DUNA Vecchio

 • * SMART Cocoon

22. Bestaan er opklapbedden waarop ik matrassen met een lengtemaat van meer dan 200cm kan plaatsen?

Existe-t-il des lits rabattables sur lesquels je peux placer des matelas d’une longueur supérieure à 200 cm ?

Op dit moment zijn er nog geen opklapbedden waarop u matrassen van meer dan 200cm kunt plaatsen.

Onze ruimtebesparende systemen Conventa en Conventa Extra Comfort beschikken echter over een plooibankje aan het hoofdeinde van de matras dat tevens op de hoogte van uw matras kan gemonteerd worden.  Hierop kunt u uw kussen plaatsen zodat u een extra slaaplengte verkrijgt van wel 20 à 30 cm.

À l’heure actuelle, il n’existe pas encore de lits rabattables sur lesquels vous pouvez placer des matelas de plus de 200 cm

Nos systèmes de gain d’espace Conventa et Conventa Extra Comfort disposent toutefois d’un petit banc pliable à l’extrémité supérieure du matelas, qui peut également être monté à hauteur de votre matelas. Vous pouvez y déposer votre coussin, afin d’obtenir une longueur supplémentaire de 20 à 30 cm.

23. Welke types bodem zijn er beschikbaar bij Boone?

Quels types de sommiers sont disponibles chez Boone ? 

Boone biedt zijn bedden aan met 3 verschillende bedbodems :  

 • Lattenbodem

 • Ergonomische lattenbodem

 • Auping spiraalbodem

Opgepast, ieder Boone-bed wordt met een specifieke bedbodem geleverd.

In uitzonderlijke gevallen hebt u de keuze tussen 2 verschillende bedbodems.  Dit is bijvoorbeeld het geval voor onze bedden van het type Conventa en Conventa extra Comfort waar u de keuze hebt tussen een ergonomische lattenbodem of een Auping spiraalbodem.

Boone propose ses lits avec 3 sommiers différents :  

 • Sommier à lattes

 • Sommier à lattes ergonomique

 • Sommier à spirales Auping

Attention, chaque lit Boone est livré avec un sommier spécifique.

Dans des cas exceptionnels, vous avez le choix entre 2 sommiers différents. C’est par exemple le cas pour nos lits du type Conventa et Conventa Extra Comfort, où vous avez le choix entre un sommier à lattes ergonomique ou un sommier à spirales Auping.

24. Wat is een gewone lattenbodem voor opklapbedden?

Qu’est-ce qu’un sommier à lattes ordinaire pour lits rabattables ? 

Dit is een lattenbodem waarvan de latten onderling niet kunnen bewegen.

Deze is het instapmodel van bodems dat in Boone-opklapbeden beschikbaar is.

Deze bodem wordt toegepast in volgende ruimtebesparende systemen:

 • * Cubed

 • * Selecta

 • * Twins

Il s’agit d’un sommier à lattes dont les lattes ne peuvent pas se mouvoir entre elles.

C’est le modèle de base des sommiers disponibles dans la gamme de lits rabattables Boone.

Ce sommier est utilisé dans les systèmes de gain d’espace suivants :

 • * Cubed

 • * Selecta

 • * Twins

25. Wat is een ergonomische lattenbodem ?

Qu’est-ce qu’un sommier à lattes ergonomique ?

Een ergonomische lattenbodem is een lattenbodem waarvan de latten onderling ook kunnen bewegen.

Deze kunt u terugvinden in onze volgende ruimtebesparende systemen:

 • Conventa

 • Conventa Extra Comfort

 • Studio

 • Loft

 • Flat

 • Officio

26. Wat is een Auping spiraalbodem

Qu’est-ce qu’un sommier à spirales Auping ?

De gekende Auping spiraalbodems zijn tevens in verschillende van onze modellen beschikbaar.

Deze bieden een uitstekende verluchting en drukverdeling.

U kunt deze bodems terugvinden in volgend ruimtebesparende systemen:

 • * Conventa

 • * Conventa Extra Comfort

Les célèbres sommiers à spirales Auping sont également disponibles dans plusieurs de nos modèles.

Ils offrent une excellente aération et une répartition parfaite de la pression.

Vous pouvez retrouver ces sommiers dans les systèmes de gain de place suivants ;

 • * Conventa

 • * Conventa Extra Comfort

27. Wat is een verhoogde lattenbodem of een spiraalbodem?

Qu’est-ce qu’un sommier à lattes surélevé ou un sommier à spirales ?

U kunt in sommige van onze bedden kiezen voor de optie "verhoogde lattenbodem of spiraalbodem"

Deze zal ertoe leiden dat de lattenbodem of spiraalbodem 15cm hoger komt te liggen.

Nadat u er een matras op geplaatst hebt leidt dit tot een comfortabeler instaphoogte voor sernioren of mensen die een hoger instapcomfort wensen.

Deze optie zal geen invloed hebben op de maximale dikte van uw matras!

Dit zijn onze ruimtebesparende systemen waarvoor deze optie beschikbaar is:

 • Conventa

 • Conventa Extra Comfort

Normaal gezien is de hoogte van de bedbodem 34.9cm. Met de optie Verhoogde lattenbodem of spiraalbodem komt deze op 49.9cm te liggen.

Pour certains de nos lits, vous pouvez choisir l’option « sommier à lattes surélevé ou sommier à spirales ».

Le sommier à lattes ou le sommier à spirales sera ainsi 15 cm plus haut.

Après avoir posé un matelas sur le sommier, les seniors ou les personnes qui désirent un confort d’utilisation plus élevé se glisseront dans leur lit beaucoup plus facilement.

Cette option n’aura aucune influence sur l’épaisseur maximale de votre matelas ?

Voici nos systèmes de gain de place pour lesquels cette option est disponible :

 • Conventa

 • Conventa Extra Comfort

Normalement, la hauteur du sommier est de 34,9 cm. Avec l’option sommier à lattes surélevé ou sommier à spirales, cette hauteur est portée à 49,9 cm.

Montage

28. Kan ik mijn opklapbed zelf plaatsen of verplaatsen?

Puis-je placer ou déplacer moi-même mon lit rabattable ?

Om veiligheidsredenen dient een Boone-opklapbed steeds door een erkende verdeler of vakman geplaatst te worden.

Onze bedden beschikken immers over krachtige veersystemen.

Een goede vakkennis bij de verankering in de muur alsook bij de montage van het opklapbed is dan ook een vereiste.

Pour des raisons de sécurité, un lit rabattable Boone doit toujours être placé par un distributeur agréé ou un professionnel.

Nos lits sont en effet équipés de systèmes à vérins puissants.

Une bonne connaissance technique lors de la fixation dans le mur, ainsi que lors du montage du lit rabattable est absolument indispensable.

29. Dien ik over een stevige muur te beschikken om een opklapbed te kunnen plaatsen?

Dois-je disposer d’un mur solide pour pouvoir placer un lit rabattable ?

Zogoed als al onze opklapbedden dienen inderdaad in een muur verankerd te worden.

Gezien de krachten van onze veersystemen vereisen wij dan ook een stevige muur.

Wat is een stevige muur?

 1. Baksteen

 2. Beton

 3. ....

Let wel, voor al bovenstaande gaan wij ervan uit dat de opgegeven ondergronden nog in goede staat zijn.

 

Wat is geen stevige muur?

 • Gipskarton

 • ...

Indien u het bed echter niet in de muur kunt of wenst te verankeren kunt u gebruikmaken van volgende modellen die geen muurverankering vereisen.

 • LOFT met zetel

 • FLAT Officio 90

Tous nos lits rabattables doivent en effet être fixés solidement dans un mur.

Vu les forces de nos systèmes à vérins, nous exigeons un mur solide.

Qu’entendons-nous par mur solide ?

 1. Brique

 2. Béton

 3. ....

Gardez à l’esprit que, pour tout ce qui précède, nous partons du principe que les revêtements sont encore en bon état.

Quel type de mur n’est pas considéré comme solide ?

 • Placoplâtre

 • ...

Cependant, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas fixer le lit dans le mur, vous pouvez utiliser les modèles suivants qui ne requièrent pas d’ancrage dans le mur.

 • LOFT met zetel

 • FLAT Officio 90

30. Wat is een stevige muur?

Qu’entendons-nous par mur solide ?

Wat is een stevige muur?

 • Baksteen

 • Beton

 • ...

 • Let wel, voor al bovenstaande gaan wij ervan uit dat de opgegeven ondergronden nog in goede staat zijn.

 

Wat is geen stevige muur?

 • Gipskarton

Qu’entendons-nous par mur solide ?

 • Brique

 • Béton

 • ...

 • Gardez à l’esprit que, pour tout ce qui précède, nous partons du principe que les revêtements sont encore en bon état..

Quel type de mur n’est pas considéré comme solide ?

 • Placoplâtre

31. Kan ik een opklapbed plaatsen op een muur waar muurisolatie aan de binnenzijde aangebracht is?

Puis-je placer un lit rabattable contre un mur où une isolation murale intérieure a été appliquée ?

Jawel, indien er zich achter deze muurisolatie een stevige muur bevindt.

U zult evident langere schroeven moeten gebruiken om de extra afstand tussen de muurisolatie en de stevige muur te overbruggen.

Oui, si cette isolation murale a été placée sur un mur solide.

Vous devrez évidemment utiliser des vis plus longues afin traverser la distance supplémentaire entre l’isolation murale et le mur solide.